آخرین‌اطلاعیه‌ها

اسامی پذیرفته شدگان دوره کوتاه مدت «مطالعات اسلامی» 2018 – 2017
اسامی پذیرفته شدگان دوره کوتاه مدت مطالعات اسلامی» 2018 – 2017 به حول و قوه الهی اسامی پذیرفته‌شدگان قطعی و ذخیره اولین فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کوتاه مدت مطالعات اسلامی (پیش نیاز دوره کارشناسی) که پس از بررسی مدارک و شرایط اولیه و نیز قبولی در آزمون ورودی، امتیاز لازم  را کسب نموده‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: پذیرفته شدگان قطعی (به ترتیب حروف الفبا): 1 آل آقا جواد 2 اکبری فاطمه 3 حسینی حیات‌الله 4 خفاجی محمد 5 رسولی ناصر 6 رضایی ضیاء 7 رضایی ثریا 8 ستار رضایی شریفه 9 سلیمیان ریزی حسین 10 شاه‌طالبی مهری 11 ...

آخرین خبرها

اسامی پذیرفته شدگان دوره کوتاه مدت «مطالعات اسلامی» 2018 – 2017
اسامی پذیرفته شدگان دوره کوتاه مدت مطالعات اسلامی» 2018 – 2017 به حول و قوه الهی اسامی پذیرفته‌شدگان قطعی و ذخیره اولین فراخوان پذیرش دانشجو در دوره کوتاه مدت مطالعات اسلامی (پیش نیاز دوره کارشناسی) که پس از بررسی مدارک و شرایط اولیه و نیز قبولی در آزمون ورودی، امتیاز لازم  را کسب نموده‌اند، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: پذیرفته شدگان قطعی (به ترتیب حروف الفبا): 1 آل آقا جواد 2 اکبری فاطمه 3 حسینی حیات‌الله 4 خفاجی محمد 5 رسولی ناصر 6 رضایی ضیاء 7 رضایی ثریا 8 ستار رضایی شریفه 9 سلیمیان ریزی حسین 10 شاه‌طالبی مهری 11 ...