تقویم آموزشی ترم اول(پاییز)2019

تقویم آموزشی ترم اول(پاییز)2019

تذکرات مهم:

1.برای اطلاع از برنامه درسی به اطلاعیه مربوط مراجعه گردد.
2.علاوه بر کلاسهای درسی، کلاس های تقویتی و جبرانی در طول هفته برگزار خواهد گردید.
3.هر ترم تحصیلی 16 هفته است؛ بنابراین 2 واحد درسی معادل 16 جلسه دو ساعته است. برای برگزاری امتحان، باید حداقل 14 جلسه درسی تشکیل شده باشد.
4.جهت اطلاع از برنامه ها و اطلاعیه های آموزشی به وبگاه آکادمی مراجعه نمایید.
5.تقویم دروس آموزش مجازی در اطلاعیه جداگانه ای اعلام خواهد شد.
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸