تماس با آکادمی

تماس با آکادمی

 

راههای ارتباطی با «آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان» (Institut für muslimische Aufklärung der Neuzeit) به شرح زیر می‌باشد

آدرس: Einsiedlergasse 56
منطقه و شهر: A-1050 – Wien
تلفن: 4366565249664+
دورنگار: 4315977065220+
پست الکترونیکی:  [email protected]
پایگاه اینترنتی:  http://www.iman-ac.at

کانال رسمی در تلگرام

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸