جدول دروس آموزش مجازی رشته مطالعات اسلامی ترم اول(پاییز) 2019

جدول دروس آموزش مجازی رشته مطالعات اسلامی ترم اول(پاییز) 2019

توضیحات:

1. از این پس ورودی های 2017 گروه “الف” و ورودی های 2018 گروه “ب” نام گذاری می شوند.

2. هزینه هر واحد درسی به شیوه آموزش مجازی، 14 یورو است، که با 15 درصد تخفیف توسط آموزش آکادمی
دریافت میشود


پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸