جدول دروس حضوری رشته مطالعات اسلامی ترم اول(پاییز) 2019

جدول دروس حضوری رشته مطالعات اسلامی ترم اول(پاییز) 2019

تذکرات مهم:

1. از این پس ورودی های 2017 گروه “الف” و ورودی های 2018 گروه “ب” نام گذاری می شوند.
2 . دفتر آموزش آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان وین در روزهای درسی و همزمان با برگزاری کلاسها، برای ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به اساتید و دانشجویان گرامی فعال است.
3 . جهت اطلاع از تاریخ شروع و پایان ترم زمستانی 2019 و تعطیلات و نیز امتحانات آن، به تقویم ترم مراجعه کنید.
4 . هر ترم تحصیلی 16 هفته است؛ بنابراین 2 واحد درسی معادل 16 جلسه دو ساعته است. برای برگزاری امتحان، باید حداقل 14 جلسه درسی تشکیل شده باشد.
5 . شرکت در کلاسهای جبرانی همانند کلاسهای عادی میباشد و حضور دانشجویان در آنها اجباری است.
6 . لطفاً رأس ساعت در کلاس حضور یابید. تأخیر بیش از 10 دقیقه، غیبت محسوب و غیبت بیش از 3 جلسه موجب حذف از کلاس و محرومیت از امتحان میگردد.
7 . تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت بر عهده مدیر یت آموزش است.
8 . جهت اطلاع از برنامه ها و اطلاعیه های آموزشی به وبگاه آکادمی مراجعه نمایید.


پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸