عناوین و جدول دروس دوره کوتاه مدت مقدماتی «مطالعات اسلامی» (+تصویر جدول کامل)

عناوین و جدول دروس دوره کوتاه مدت مقدماتی «مطالعات اسلامی» (+تصویر جدول کامل)

مدیریت آموزش آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان، عناوین و جدول دروس دوره کوتاه مدت مقدماتی «مطالعات اسلامی» ویژه سال تحصیلی 2018 – 2017 را برای تحصیل در دوره کارشناسی مطالعات اسلامی اعلام کرد.

لازم به یادآوری است دوره کوتاه مدت «مطالعات اسلامی» در دو ترم به ارزش 25 واحد اجرا می شود و به فارغ التحصیلان آن گواهینامه رسمی و دانشگاهی اتمام دوره اعطا و زمینه برای ادامه تحصیل آنان در مقطع کارشناسی «مطالعات اسلامی» فراهم میگردد.

 

عناوین و جدول دروس دوره کوتاه مدت مقدماتی «مطالعات اسلامی»:

  توزیع دروس نوع درس تعداد واحد
الف دروس ترم اول حضوری و اجباری 12
ب دروس ترم دوم حضوری و اجباری 12
ج ارائه مقاله و کنفرانس حضوری و اجباری 2
جمع واحدها 26

 

الف. دروس ترم اول

کد درس عنوان درس نوع درس واحد
1101 اندیشه اسلامی – 1 (عقاید؛ توحید و نبوت) حضوری و اجباری 2
1102 انسان و زندگی – 1 (فقه؛ بخش عبادات) حضوری و اجباری 2
1103 روابط اجتماعی در اسلام 1 (اخلاق فردی) حضوری و اجباری 2
1104 تاریخ اسلام – 1 (تاریخ صدر اسلام) حضوری و اجباری 2
1105 قرآن‌شناسی 1 (درآمدی بر علوم قرآن) حضوری و اجباری 2
1106 زبان و ادبیات عرب 1  (صرف مقدماتی) حضوری و اجباری 2
جمع واحدها 12

 

ب. دروس ترم دوم

کد درس عنوان درس نوع درس واحد
1201 اندیشه اسلامی – 2 (عقاید؛ امامت، مهدویت و معاد) حضوری و اجباری 2
1202 انسان و زندگی – 2 (فقه؛ بخش معاملات) حضوری و اجباری 2
1203 روابط اجتماعی در اسلام 2 (اخلاق اجتماعی) حضوری و اجباری 2
1204 تاریخ اسلام – 2 (تاریخ اهل بیت تا پایان عصر غیبت صغری) حضوری و اجباری 2
1205 قرآن‌شناسی 2 (دانش تفسیر و قواعد آن) حضوری و اجباری 2
1206 زبان و ادبیات عرب 2  (نحو مقدماتی) حضوری و اجباری 2
جمع واحدها 12
فایل های تصویری
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸