فراخوان ثبت نام در اولین دوره بین‌المللی کوتاه مدت شیعه شناسی

فراخوان ثبت نام در اولین دوره بین‌المللی کوتاه مدت شیعه شناسی

URD Intensivkurs für Schiitische Studien (Wien, 2018)

آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان وین اولین دوره کوتاه مدت شیعه شناسی را جهت انعکاس فهم اصیل و آکادمیک از اسلام شیعی برگزار می‌کند و می‌کوشد تا بینشی دقیق و ثمربخش از اصول اعتقادی، نظام اخلاقی، معنوی، سیاسی، شعائر و مناسک تشیع و … را ارائه دهد. این دوره با بهره‌گیری از اساتید برتر حوزه علمیه قم و دانشگاه‌های معتبر ایران، اندیشه کلاسیک تشیع و دغدغه‌های دینی، اجتماعی و سیاسی معاصر را مد نظر قرار داده و بر آن است تا دیدگاه اسلام شیعی را در مسائلی که در روزگار حاضر برای مسلمانان و غیرمسلمانان واجد اهمیت است در فضایی گفتگو محور و آکادمیک به بحث گذارد.

 

URD Intensivkurs für Schiitische Studien (Wien, 2018)

Organisiert von: University of Religions and Denominations (Qom, Iran)

In Kooperation mit:  Iman Akademie (Wien, Österreich)

Zeitraum:  22.- 27. September 2018

Ort:  Wien, Österreich

Sprache: Englisch (Deutsch auf Anfrage)

Kosten: 320€ (Euro)

Anmeldefrist: 01 September 2018

 

Summer Intensive Course on Shia Studies (Vienna, 2018)

Organized by: University of Religions and Denominations (Qom, Iran)

In cooperation with: Iman Academy (Vienna, Austria)

Date: 22-27 September 2018

Venue: Vienna, Austria

Language: English (German on demand)

Course fee: 320 Euros

Registration deadline: 01 September 2018

فایل های تصویری
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸