برنامه درسی ترم بهار 2019

برنامه درسی ترم بهار 2019

برنامه درسی ترم بهار سال 2019 آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان، اعلام گردید. از دانشجویان محترم خواهشمندیم با توجه به مقررات آموزشی خصوصا در باب نحوه حضور و میزان غیبت مجاز، مدیریت آموزشی آکادمی را در برگزاری عالمانه و پرشور کلاس‌های درسی یاری کنند.

فایل های تصویری
فایل های پیوست شده:
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸