تقویم آموزشی ترم تحصیلی بهار 2019

تقویم آموزشی ترم تحصیلی بهار 2019

بسمه تعالی

از سوی آکادمی آموزشی پژوهشی ایمان، تقویم آموزشی ترم تحصیلی بهار 2019 مشتمل بر تاریخ‌های مهم این ترم اعلام گردید.

مقتضی است دانشجویان محترم نسبت به رعایت تاریخ‌های ترم برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند تا بدون اشکال بتوانند در کلاس‌های درس حضور یابند و در امتحانات پایان ترم مشارکت کنند.

شروع ترم 1 مارس 2019 (1.3.2019)
پایان ترم 23 یونی 2019 (23.6.2019)
شروع امتحانات پایان ترم 1 یولی 2019 (1.7.2019)
پایان امتحانات پایان ترم 12 یولی 2019 (12.7.2019)
تعطیلات نوروز 18 مارس 2019 (18.3.2019) تا 3 آپریل 2019 (3.4.2019)

با آرزوی موفقیت برای همگان

فایل های تصویری
فایل های پیوست شده:
پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸