حجة الاسلام و المسلمين آقای محمود منتظری

حجة الاسلام و المسلمين آقای محمود منتظری

حجة الاسلام و المسلمين جناب آقای محمود منتظری مقدم در چهاردهم فروردین 1345 از پدری فاضل و
دانشمند حجةالاسلام و المسلمين جناب آقای حاج شيخ محمد صادق منتظری زنجانی و مادری نيکوکار و
زاهد (صبيه مرحوم آیت الله آقای حاج شيخ عبدالحسين لنکرانی قدس سره) در شهر مقدس قم به دنيا
آمد.
سوابق علمی تحصيلی

تحصيلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را در مدارس ممتاز قم (رزاقپور، دین و دانش، حکيم نظامی)
سپری کرد.
در سال تحصيلی 1360 وارد حوزه علميه قم شد و در طول تقریبا 7 سال تحصيلات مقدماتی تا پایان سطوح
عالی را سپری کرد و در آزمون پایانی سطح عالی موفق به کسب رتبه نخست شد.
همزمان با تحصيلات حوزوی، دروس دانشگاهی را نيز تا پایان کارشناسی ارشد در رشته «فلسفه و کلام و اسلامی»
در دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام) ادامه دادند و با امتياز عالی از رساله پایان نامه خود با عنوان «طرحی نو در بهره وری منطق» دفاع کردند.

اساتيد دوران تحصيلات حوزوی

اساتید مبرز دروس ادبیات عربی: حجةالاسلام و المسلمین حضرات آقایان: سید جواد طالقانی و مرحوم مدرس افغانی؛

اساتید مبرز دروس سطح عالی: حضرات آقایان «حجةالاسلام و المسلمین حاج سید مهدی میرباقری» و «مرحوم آیت الله آقای مصلحی اراکی» و «آیت الله آقای حاج سید علی محقق» و « مرحوم آیت الله شیخ عبدالحسین لنکرانی».

اساتید دروس خارج فقه و اصول: ایشان یک دوره ده ساله دروس اجتهادی خارج فقه و اصول را از محضر اساتید بزرگ حوزه علیمه قم حضرات آیات عظام: «مرحوم آقای حاج میرزا جواد تبریزی قدس سره»، «حاج آقا موسی شبیری زنجانی مدظله العالی» و «آقای وحید خراسانی مدظله العالی» کسب فیض نمودند.

اساتید دروس تخصصی فلسفه اسلامی: در دروس فلسفه اسلامی به صورت خصوصی از محضر استادان برجسته «آیت الله جوادی آملی مد ظله العالی»، «آیت الله مصباح یزدی مد ظله العالی » و «حجةالاسلام و المسلمین جناب فیاضی دامت برکاته» کسب فیض نمودند.

سوابق تدریس

 • مدرس دروس معارف اسلامی در دانشگاه تهران به مدت 15 سال با رتبه استادیار؛
 • مدرس دروس مقدمات و سطح یک حوزه علیمه قم از سال 1368 به مدت 10 سال؛
 • مدرس دروس سطوح عالی در مراکز آموزش تخصصی فقه و اصول حوزه علمیه قم به مدت 15 سال؛
 • مدرس مرکز تخصصی فلسفه؛
 • مدرس گروه تخصصی علوم عقلیه مرکز تربیت مدرس حوزه های علمیه؛

سوابق مدیریتی

 • مدیر مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه اسلام با حکم آیت الله العظمی شبیری زنجانی به مدت چهار سال؛
 • دبیر اولین سمینار کامپیوتر و علوم اسلامی در سال 1369 – شهر مقدس قم.
 • عضو شورای عالی مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه اسلام از سال 1380 تاکنون؛
 • رئیس مرکز اسلامی امام علی علیه السلام اتریش از سال 1388 تا 1396 ؛ و انتخاب مجدد به عنوان رئیس این مرکز در سال 1398؛
 • عضو شورای علمی مدرسه علمیه فقه و اصول حوزه(به مدت دو سال) با حکم آیت الله اعرافی(مدیر حوزه های علمیه کشور)

سوابق پژوهشی

تالیف کتاب های درسی حوزه علمیه قم در رشته منطق:

 • درآمدی بر علم منطق
 • منطق 1
 • منطق 2
 • دانش منطق
 • تالیف مقاله «امام خمینی(ره) و نقش زمان و مکان در اجتهاد» که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در کنفرانس وحدت اسلامی در سال 1369 منتشر شد.
 • تالیف کتاب آموزش معارف اسلامی به کودکان دوره ابتدائی برای دانش آموزان مسلمان کشور اتریش.

 

پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۴۸